Leeswijzer

De Wegwijzer Circulair Inkopen wil alle betrokkenen bij het inkoopproces helpen om circulair in te kopen. Daarbij zijn belangrijke uitgangspunten opgenomen in de lopende tekst, en is per thema meer verdieping te vinden in praktijkcases en achtergrondinformatie.

Ben je bestuurder? Start dan bij het opstellen van ambities en beleid en het kiezen van een geschikte productgroep.

Ben je inkoper? Richt je dan vooral op het Inkoopproces, of verken de kansen in verschillende productgroepen.

Ben je projectleider? Start dan vanuit de verschillende productgroepen, en zorg voor het goed meenemen van je Interne organisatie.

Ben je duurzaamheidscoördinator? Start dan bij het bepalen van je definitie 'circulaire economie', verken de kansen in verschillende productgroepen en zorg voor het goed meenemen van je Interne organisatie.