Interne organisatie

Circulair inkopen is meer dan inkopen alleen. Wil je een optimaal circulair resultaat, dan is het ook nodig om anders naar de behoeftebepaling, het gebruik en het einde van de levensduur van producten te kijken. Daar is de hele organisatie voor nodig. Om een inkooptraject zowel technisch, procesmatig als financieel circulair te maken, is het dus belangrijk om de interne organisatie mee te nemen.