Kiezen geschikte productgroep

Wanneer je voor de eerste keer circulair in wilt kopen, kies dan een productgroep die zich hier goed voor leent. Die keuze is afhankelijk van verschillende factoren. Daarbij is het uitgangspunt dat je een fysiek product inkoopt: alleen dan zijn de principes achter een circulaire economie, die draait om waardebehoud van materialen, toe te passen.

Vervolgens is intern de vraag welke productgroepen op de korte termijn moeten worden ingekocht, en welke interne risico’s aan een inkooptraject verbonden zijn. Extern is de vraag hoe volwassen de markt is rondom circulariteit. 

Interne factoren: inkoopplanning, uitgaven en impact

Om een circulair inkooptraject goed te kunnen doorlopen, is het belangrijk om dit traject goed voor te bereiden. Kies daarom voor een inkooptraject waarbij nog voldoende tijd is voor een marktconsultatie en het kiezen van een passende procedure. De inkoopplanning is dus van belang.

Een manier om vervolgens de afwegingen te maken, is om de uitgaven van een bepaalde inkoop uit te zetten tegen de mogelijke impact van die inkoop (op duurzaamheid). Daarmee ontstaat een figuur zoals onderstaand. Om voldoende impact te realiseren, maar te voorkomen dat ambities sneuvelen vanuit interne risicobeperking die voortkomt uit hoge uitgaven, is een project rechtsonder in de matrix (laag risico, hoge impact) een logische keuze als eerste inkooptraject voor het realiseren van circulaire ambities. Meer gevorderde organisaties kunnen vervolgens opschuiven naar rechtsboven in de matrix. Voor productiebedrijven gaat het daar vaak om het primaire proces.

De geschiktheid van een inkooptraject voor jouw organisatie is mede afhankelijk van de uitgaven (uitgedrukt in contractwaarde) en de mogelijke impact (uitgedrukt in bijvoorbeeld een kwalitatieve indicatie). Geschikte productgroepen om mee te starten bevinden zich rechtsonder in de matrix. Bron: Copper8 (2018), Circulair Inkopen in 8 stappen
De geschiktheid van een inkooptraject voor jouw organisatie is mede afhankelijk van de uitgaven (uitgedrukt in contractwaarde) en de mogelijke impact (uitgedrukt in bijvoorbeeld een kwalitatieve indicatie). Geschikte productgroepen om mee te starten bevinden zich rechtsonder in de matrix. Bron: Copper8 (2018), Circulair Inkopen in 8 stappen

Externe factoren: markteigenschappen

Een bepalende factor in het kiezen van een geschikte productgroep is de volwassenheid van de markt in relatie tot circulariteit. Dit uit zich onder meer in het aantal marktpartijen dat bezig is met circulariteit. Ook het aantal inkooptrajecten dat met een circulaire ambitie is uitgevraagd geeft hier een beeld van. Kantoormeubilair is bijvoorbeeld een relatief volwassen markt, waar bijna alle grote partijen met circulariteit aan de slag zijn. Ook in de bouw gebeurt er veel, maar omdat het aantal partijen in deze markt veel groter is en veel partijen net zijn gestart met het thema, is deze markt nog relatief jong.

Aandachtspunten

  • Kies voor je eerste project een productgroep die in de interne organisatie niet te veel risico’s met zich mee brengt: experimenteren gaat het beste wanneer er ruimte is om te leren.
  • Kies een productgroep waar de markt relatief volwassen is, zodat de ambities van je eerste circulaire inkoopproces ook door de markt gerealiseerd kunnen worden.
  • Kijk naar je inkoopkracht ten opzichte van de grootte van de markt: kies een product in een markt waarbij je direct van de leverancier afneemt, en je met je ambities invloed uit kan oefenen.

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinfo

Publicatie - Circulair Inkopen in 8 stappen

Het e-book Circulair inkopen in 8 stappen (p.51-54) licht in meer detail toe hoe je kan komen tot de keuze van een geschikte productgroep voor een eerste pilot op circulair inkopen.

Suggesties en/of aanvullingen?