Bedrijfs- en veiligheidskleding

Kleding als productgroep is goed geschikt om circulair in te kopen. De levensduur is relatief kort, en het materiaal is relatief goed herbruikbaar. Daar komt bij dat kleding wereldwijd een van de meest vervuilende industrieën is: het veroorzaakt voor zo’n 8% van de wereldwijde CO2-emissies, en zo’n 60% van de geproduceerde kleding is binnen een jaar weer weggegooid. Kleding circulair inkopen kan milieu-impact dus serieus verminderen.

Bij het inkopen van kleding gaat het vaak over bedrijfs- of veiligheidskleding. In geval van bedrijfskleding is het relatief eenvoudig om circulaire principes toe te passen: daar is bijvoorbeeld het toepassen van hergebruikt materiaal mogelijk. Bij veiligheidskleding is dit lastiger, onder meer vanwege de hoge technische eisen die aan de te gebruiken materialen worden gesteld: hergebruik van bestaand materiaal kan daardoor niet altijd. Daarnaast is in algemene zin veel winst te behalen met levensduurverlenging: door schoonmaak en onderhoud goed te regelen gaat kleding langer mee. 

Aspecten van circulair textiel

Ook binnen bedrijfs- en veiligheidskleding is behoefte aan duidelijkheid over wat circulaire economie betekent. Vanuit Rijkswaterstaat zijn de volgende drie kenmerken opgesteld voor circulair textiel:

  • Het is recyclebaar: design for recycling
  • Het is gemaakt van gerecycled textielmateriaal: recycling in design
  • Er is een recyclingsysteem beschikbaar, zodat de recycling plaats kan vinden

Bepaal welke aspecten van toepassing zijn voor jouw behoefte, en valideer deze in een marktconsultatie om zeker te weten dat de markt je ambitie daadwerkelijk kan realiseren.

Ketensamenwerking in de kledingsector

Voor bedrijfskleding zijn er in feite twee verschillende ‘ketens’, die nu vaak los van elkaar opereren. De ene is de productieketen van nieuwe kleding, inclusief de toeleveranciers die daarbij horen. De andere is de keten die verantwoordelijk is voor levensduurverlenging, zoals reparatie en onderhoud. Aan het einde van de levensduur wordt kleding vaak nog weggegooid of vervezeld, zonder betrokkenheid van een van deze twee ketens. Samenwerking binnen én tussen deze beide ketens is dus belangrijk bij een circulair model voor kleding.

Milieu-impact van kleding

De productieketen van kleding is relatief vervuilend. Deze milieu-impact kan inzichtelijk worden door een levenscyclusanalyse (LCA) van de kleding te gebruiken. Op dit moment is het in deze productgroep nog niet gebruikelijk om een LCA uit te vragen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de GWW. Stel bijvoorbeeld in je inkooptraject een eis dat partijen een LCA maken, om inzicht te creëren, maar gebruik dit niet als gunningscriterium.

Arbeidsomstandigheden in internationale ketens

De arbeidsomstandigheden in de kledingketen zijn niet altijd goed. Ketens zijn vaak niet transparant, waardoor het niet duidelijk is onder welke omstandigheden kleding precies is gemaakt. Geef bij een inkooptraject van kleding daarom ook aandacht aan internationale sociale voorwaarden, waaronder ketentransparantie.

Aandachtspunten

  • De kledingketen is op dit moment vaak niet ingesteld op ketensamenwerking. Neem ketensamenwerking voor het realiseren van circulaire ambities daarom mee bij je ambitievorming, voor zover dit proportioneel is voor de vraag die je stelt.
  • Focus je bij ketensamenwerking zowel op samenwerking tussen leveranciers en onderhoudspartijen als op beter inzicht in de internationale toeleveringsketen.
  • Help de sector inzicht te creëren door vragen over de milieu-impact aan leveranciers te stellen, zonder deze mee te nemen in je gunning.

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Suggesties en/of aanvullingen?