Inkoopproces

Een circulair inkoopproces gaat breder dan alleen het doen van de bestelling van een product. Voor deze Wegwijzer beschouwen we het inkoopproces vanaf het bepalen van de ambities en vraagstelling tot en met de contractvorming. In al die stappen zijn andere keuzes nodig om een product volledig circulair in te kunnen kopen: niet alleen technisch, maar ook organisatorisch en financieel.