Consulteren markt

Organiseer een marktconsultatie om de ambitie, vraagstelling en eventueel ketenschets te valideren. Omdat je bij een circulair inkooptraject een maximale duurzaamheidsimpact wil realiseren, helpt zo’n marktvalidatie om je ambities aan te scherpen. Daarmee heb je de meest actuele kennis in huis: marktpartijen ontwikkelen zich immers ook relatief snel.

Zet een marktconsultatie zo op, dat de informatie-uitwisseling twee kanten op gaat. Deel allereerst jouw eigen ambitie als opdrachtgever met marktpartijen. Ook voor hen is dit interessant om te horen. Vraag daarnaast aan marktpartijen informatie die jij nodig hebt: wat zijn reeds gebruikelijke eisen, waar liggen circulaire kansen, waarop willen partijen uitgedaagd worden? Zorg voor een open houding om het maximale uit het gesprek te halen. De inzichten die je als opdrachtgever opdoet kan je meenemen in je definitieve uitvraag.

Heldere doelstelling marktconsultatie

Zorg vooraf voor een heldere doelstelling van je marktconsultatie. Communiceer die doelstelling ook in de uitnodiging. Omdat er veel van marktpartijen gevraagd wordt, kunnen zij dan ook een inschatting maken in hoeverre zij bij kunnen dragen. Mogelijke doelen van een marktconsultatie zijn:

 • Ophalen van informatie over de mogelijkheden van de markt;
 • Toetsen van de inkoopstrategie en ambities;
 • Stimuleren van combinatievorming tussen marktpartijen;
 • Creëren extern draagvlak voor circulair inkopen.

Verschillende vormen van een marktconsultatie

Afhankelijk van je doelstelling zijn er verschillende vormen waarop je een marktconsultatie vorm kan geven. Neem bij de keuze van de vorm ook de inspanning voor marktpartijen mee: de consultatie moet wel proportioneel blijven met de grootte van de opgave. Op hoofdlijnen zijn er drie vormen:

 • Request for Information (RFI): het digitaal opvragen van informatie, bijvoorbeeld door middel van een vragenlijst via TenderNed;
 • 1-op-1 gesprekken: individuele gesprekken met marktpartijen;
 • Plenaire marktconsultatie: een open bijeenkomst, waarbij marktpartijen ook elkaars bijdrage horen en met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Aandachtspunten

 • Wees vooraf helder over het doel van je marktconsultatie, en neem dat mee in communicatie.
 • Kies de vorm die het beste past bij je doelstelling: wil je alleen informatie ophalen, of ook partijen aanmoedigen om combinaties te vormen? 
 • Zorg voor een open houding tijdens een marktconsultatie, waardoor je daar het maximale uit kan halen.
 • Zorg voor een duidelijk verslag van de marktconsultatie, dat (voor een publieke organisatie) openbaar wordt gepubliceerd als bijlage van de aanbestedingsdocumentatie.

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinformatie

Publicatie - Handreiking marktconsultatie

Deze handreiking geeft overwegingen bij het organiseren van een marktconsultatie, en biedt praktische werkvormen en tips over hoe je een marktconsultatie organiseert.

Suggesties en/of aanvullingen?