Opstellen ambities & beleid

Heldere ambities en een duidelijk beleid rondom circulair inkopen helpen om succesvol circulair in te kopen. Die ambities kunnen bijvoorbeeld zijn geformuleerd in een duurzaamheidsbeleid, Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, of circulair inkopen-strategie. Na het vaststellen van deze ambities kunnen ze worden omgezet naar organisatiebeleid. Doe dit na een eerste pilot, zodat de lessen daaruit kunnen worden meegenomen.

Sluit voor het opstellen van ambities aan bij je definitie voor circulaire economie. Onderbouw dit vervolgens met nationaal beleid op circulair inkopen en circulaire economie. Heeft jouw organisatie het Grondstoffenakkoord ondertekend, of wellicht het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen? Ook dat kan een haakje zijn om met circulair inkopen aan de slag te gaan. Kijk daarnaast eens naar het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie, of naar de Transitie-agenda’s die daar de basis voor vormen.

Grondstoffenakkoord

Nederland heeft de ambitie om 100% circulair te zijn in 2050, en in 2030 het primaire grondstofverbruik met 50% te hebben teruggebracht. Die ambitie is begin 2017 vastgelegd in het Grondstoffenakkoord: samen met het Rijk hebben ruim 200 maatschappelijke partners hun handtekening gezet onder deze ambitie. Circulair inkopen is een van de manieren om bij te dragen aan deze ambitie.

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Inkoop kan een goede manier zijn om bij te dragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Met het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) hebben ruim 200 publieke organisaties zich uitgesproken om deze maatschappelijke doelen actief mee te gaan nemen in hun inkoopprocessen. Iedere organisatie heeft vervolgens een actieplan opgesteld, waarin duidelijk wordt wat zij de komende jaren gaat doen. Een voorbeeld van zo’n actieplan is dat van de Gemeente Helmond.

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie geeft aan wat er in Nederland de komende jaren gaat gebeuren op dit gebied. Het omschrijft acties die voortkomen uit de vijf eerder opgestelde Transitieagenda’s rondom Bouw, Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Consumptiegoederen en Maakindustrie. Daarnaast wordt voor een aantal dwarsdoorsnijdende thema’s, waaronder circulair inkopen, aangegeven welke initiatieven worden genomen. Het uitvoeringsprogramma wordt ieder jaar geactualiseerd op een nationale conferentie Circulaire Economie.

Green Deal Circulair Inkopen

De Green Deal Circulair Inkopen is ondertekend door zo’n 80 publieke en private organisaties, die aan de slag willen met circulair inkopen. Al deze organisaties hebben toegezegd om twee pilots te gaan doen op circulair inkopen. De geleerde lessen worden gedeeld in Communities of Practice, die twee keer per jaar worden georganiseerd.

Aandachtspunten

  • Stel voor jouw organisatie ambities op het gebied van circulair inkopen vast, in lijn met je definitie 'circulaire economie', en laat deze bestuurlijk vaststellen.
  • Onderzoek of jouw organisatie het Grondstoffenakkoord of Manifest MVI heeft ondertekend: dit zijn sterke aanknopingspunten voor circulair inkopen.
  • Onderbouw je ambitie met de nationale doelstellingen op circulaire economie: 100% circulair in 2050, en 50% minder primair grondstofverbruik in 2030.

Praktijkvoorbeelden

Achtergrondinfo

Suggesties en/of aanvullingen?